top of page

Polüteraapia praktiku väljaõpe

II Aste

Teisel astmel spetsialiseerib kursuslane polüteraapia meetodis, läbides süvapraktikaid ja avardades teadmiseid teraapiast ja terapeudiks olemisest. Teine poolaasta on süvaõpe polüteraapia praktikuks saamisel. Kursuslane töötab intensiivselt juhendaja kõrval, saades pidevalt toetust ja nõuandeid. 

I Moodul – Polüteraapia süvatreening

Maht: 9 ak/h + 10 h iseseisev töö

Koolitaja: Maria Baydar

 

Õpiväljundid:

 1. Kursuslane omandab polüteraapia praktikate kasutamise sügavamad oskused.

 2. Kursuslane oskab eristada intuitsiooni inimlikest tunnetest ning oskab professionaalselt teraapiatöös kasutada oma intuitsiooni kliendi peegeldamiseks.

 3. Kursuslane teab, mis on sisemised kujutlused ning õpib kasutama sisemiste kujutluste juhtimise tehnikat polüteraapia töös.

 4. Kursuslane teadvustab vastupanuga töö tähtsust teraapiatöös. Oskab teadvustada endas ja kliendis võimalikke tekkivaid vastuolusid ning vastupanu tundeid ning oskab neid lahustada.

Teemad:

 1. Polüteraapia süvatreening

 2. Tunnetuse ja intuitsiooni kasutamine polüteraapias

 3. Polüteraapia II astme harjutused ja praktikad

 4. Sisemised kujutlused

 5. Vastupanu teraapiatöös

 

Kodused tööd:

 1. Individuaalsed praktikad, mis on salvestatud ning millele on antud kirjalik tagasiside endale ja paarilisele.

 2. Eneseteraapia harjutused II astmes

 3. Sisemiste kujutluste praktika

 4. Vastupanu teadvustamise ja lahustamise praktika

 

 

II Moodul – Neurolingvistiline programmeerimise alused

Maht: 24 ak/h + 10 h iseseisev töö

Koolitaja: Raido Rõivas

 

Õpiväljundid:

 1. Kursuslane teab ja tunneb NLP aluseid

 2. Kursuslane osab kasutada NLP võtteid teraapiatöös ja isiklikus elus

 3. Kursuslane on läbinud NLP praktika

Teemad:

 1. NLP alused ja sissejuhatus (Kogemuste kujundamine, tulemused ja meeltesüsteemid)

 2. Muutuse loomine ja teekonna kujundamine (Tulemuslik eesmärgistamine, soovitu saavutamine)

 3. Alateadlik usaldus ehk rapoorikunst

 4. Rahulolu võti: Väärtuskonfliktide avastamine ja praktiline töö väärtussüsteemidega

 5. Teadliku taju rakendamine. Tajupositsioonid.

 6. Alateadlike programmide muutmine

 7. Seisundid ja seisundite juhtimine NLPs

 8. Eduseisundi loomine ja hoidmine. Kokkuvõte

 

Kodused tööd:

 1. Kirjalike materjalide läbitöötamine

 2. Paarisharjutused

 3. NLP praktilised tööriistad koduseks praktiseerimiseks

 

III Moodul – Praktika

Maht: 18 ak/h + 10 h iseseisev töö

Koolitaja: Maria Baydar

 

Õpiväljundid:

 1. Kursuslane omadab sügavamad teadmised ja professionaalsed polüteraapia praktika kasutamise oskused.

 2. Kursuslane lihvib oma polüteraapia praktikuks saamise oskuseid.

Teemad:

 1. Praktika seanss 1 ja 2

 2. Praktika seanss 3 ja 4

 3. Praktika seanss 5 ja 6

 4. Praktika seanss 7 ja 8

 5. Praktika seanss 9 ja 10

 6. Praktika seanss 11 ja 12

 

Kodused tööd:

 1. Kirjalikud analüüsid praktika seanssidele


Kursusemaht võib töökäigus veidi muutuda, olenevalt grupi tempost ja võimekusest.

 

 

 

Kohtumiste kuupäevad saadetakse registreerujatele kuuaega enne kursuse algust. 

 

Kursuslastega sõlmitakse koolitusleping.

 

Kursuse lõpetamiseks tuleb salvestada üks 45 minutiline polüteraapiaseanss, läbida kindel arv praktikatunde ja osaleda ühises lõputööprojektis. 

Kursuslastel on võimalik kursuse käigus saada individuaalset juhendamist ja tuge läbitavate moodulite käigus.

 

Kõigile lõpetamisnõudeid täitnud lõpetajatele väljastatakse tunnistus kursuse läbimise kohta.

Pärast II astme lõpetamist on kursuslastel võimalik tulla Teadvusteraapia Keskuse meeskonda, et alustada oma tegevust.

UUS KURSUS ALGUS SELGUB JAANUARIS 2024

 

Avalduse esitamiseks saada motivatsioonikiri ja enesetutvustus, eelnevad õpingud: info@mariabaydar.com. Esita avaldus hiljemalt 10.04.24

Teiseastme kursuse tasu on 1400€ (korraga tasumisel 1300€ ) (Kursuse tasule lisandub käibemak)


Kursuse tasu on võimalik tasuda korraga või osadekaupa kuumaksena 225€ (Kursuse tasule lisandub käibemaks)

 

Kursuse kohtumised kord kahe nädala jooksul, ühe kohtumise kestvus 2-3 h. 

Teise aasta läbinud õppija:

Koolituse lõpetanu oskab juhendada ja toetada kliente polüteraapia meetodi järgi parema elukvaliteedi saavutamisel.

 • Oskab juhendada abivajajat soovitud muutuseni mõtteviisis, elustiilis ja -tegevuses.

 • Oskab hinnata abivajaja seisundit ja koguda teda puudutavat teavet.

 • Oskab luua kontakti kliendiga ja sõlmida vastastikuseid kokkuleppeid.

 • Oskab planeerida teraapia vastuvõtte ja neid läbi viia, teha kokkuvõtteid. 

 • Oskab läbi viia terapeutilist vestlust ja valdab suhtlemisetehnikaid.

 • Oskab kasutada erinevaid vaimseid ja püshholoogilisi praktikaid, et aidata kliendil taastada sisemine tasakaal, rahulolu ja optimaalne elukvaliteet.

 • Tunneb klienditeeninduse aluseid

 • Tunneb Neurolingvistilise programmeerimise aluseid ja oskab neid kasutada teraapiatöös

 • Oskab kasutada metafoore ja ümbermääratlemist teraapiatöös

 • Tunneb Polüteraapia põhivõtteid, teoreetilisi aluseid ja oskab kasutada neid abivajaja hüvanguks.

 • Tunneb erinevaid teraapiasuundi, nende põhiseisukohti ja meetodeid.

 • On omandanud polüteraapia praktikates.
   

bottom of page