top of page

Polüteraapia praktiku väljaõpe

 

Siiras soov, aga ka oskus aidata abivajavat inimkonda saab tulla alles siis, kui oled võtnud vastu otsuse ja julguse kasvada ennekõike ISE enda terapeudiks läbi erinevate elukogemuste.

 

 

 

Esimene koolitusaste on osa Polüteraapia praktikuks saamise kursusest, mis kestab kokku 14 kuud; esimene aste 7 kuud.

 

Esimesel astmel õpib tulevane polüterapaapia praktik eelkõige valdama põhilisi eneseteraapia võtteid, praktilise psühholoogia aluseid, coachingut ja terapeudi eetikat. Süveneme terapeudiks kasvamise alustõdedesse, tervendame sügavuti iseennast, käsitleme psühholoogia aluseid, aju ja närvitegevuse tööd ning vaatleme sissejuhatuseks erinevaid teraapiasuundi. Vaata teise astme õppekava siit.

Polüteraapia meditsiiniline termin tähendab mitme ravimi manustamist ravieesmärgil, kuid antud juhul on Polüteraapia termin võtetud kasutusele vaimse ja psühhholoogilise heaolu saavutamise praktika nimetusena, kus kasutades kombinatoorseid vaimseid tehnikaid, millele on raske anda ühist nimetust. Polüteraapia on oma praktilise töökogemuse käigus välja arendanud kursuse looja Maria Baydar. Loe polüteraapia meetodi kohta rohkem siin: https://mariabaydar.com/artikkel/poluteraapia-praktilise-psuhholoogia-meetod-enesetervendamiseks/ 

 

Polüteraapia keskendub inimesele, kui tervikule, et aidata tal korrastada ja tervendada oma elu igat aspekti, alustades sisemaailmast ja lõpetades meisterlikkuse saavutamisega kõikides eluvaldkondades. 

 

Polüteraapia meetod on ülesehitatud vaimse väärtuse ja sügavuse säilides praktilistele, lihtsatele, kuid väga toimivatele võtetele, kus abivajaja saab ükskõik milliste vaimsete või eluliste väljakutsete keskel enda sisemaailma keerukused lahti harutada. Mis kõige tähtsam – polüteraapia on PRAKTILINE töö iseendaga. 

Polüteraapia praktiku eesmärk on juhendada abivajajat muutustes mõtte- ja tundemaailmas, elustiilis, igapäevaelus ja tema sisemaailmas, et parandada ja tõsta kliendi elukvaliteeti, emotsionaalset ja vaimset heaolu. Üheskoos leitakse tekkinud probleemide algpõhjused ning kujundadakse parim tegevuskava nende tervendamiseks, vabastamiseks ja uue rahuldustpakkuvama elukogemise loomiseks. 

Esimene kursuse aste


I astme I pooles läbitavad teemad:
1. Sissejuhatus polüteraapiasse

2. Praktilise psühholoogia alused

3. Inimese põhiolemuse tundma õppimine

4. Eneseteraapia erinevad praktikad

5. Teraapiatöö eetika ja väljakutsed

6. Polüteraapia praktikuks kasvamine, terapeudi omaduste tugevdamine 

7. Sisemise perekonna tervendamine

8. Psüühika teadvustamata ala ja töö piiravate uskumustega

9. Töö ego ja psüühika varjuküljega I astme II pooles läbitavad teemad: 
1. Positiivne intelligentsus ja sisemised sabotöörid

2. Juhendaja töövarjuks olemine ja praktiline õpe

3. Eneseteraapia jätk

4. Coachingu meetod ja praktika

5. Polüteraapia meetod ja praktika

6. Seisundid ja seisundite juhtimine

7. Küsimuste küsimuse kunst ja protsessijuhtimine


Kursusemaht võib töökäigus veidi muutuda, olenevalt grupi tempost ja võimekusest.

 

Aastamaks esimesel aastal 1150€ (Korraga tasumisel 1000€) (Kursuse tasule lisandub käibemaks)

Aastamaksu on võimalik tasuda korraga või osadekaupa kuumaksena esimesel poolaastal 191,66 (Kursuse tasule lisandub käibemaks) 

 

Kursuse õpitoad kord nädalas või iga kahe nädala möödudes zoomi-keskkonnas või Tallinnas Teadvusteraapia keskuses. Ühe kohtumise kestvus 2-3 h. Kursuslasel tuleb iseseisva tööna läbida tunnimaterjalid ning kodune praktika eneseteraapiana. 

Kursuse kuupäevadega saad tutvuda Õppekava nupule klikates. 

 

Kursuslastega sõlmitakse koolitusleping.

 

Kursuse lõpetamiseks tuleb salvestada üks 45 minutiline teraapiaseanss ning teha kirjalik lõputöö. 

Kursuslastel on võimalik kursuse käigus saada individuaalset juhendamist ja tuge läbitavate moodulite käigus.

 

Kõigile lõpetamisnõudeid täitnud lõpetajatele väljastatakse tunnistus kursuse läbimise kohta.

Pärast II astme läbimist on kursuslastel võimalik tulla Teadvusteraapia Keskuse meeskonda, et alustada oma tegevust. 


UUS KURSUS ALUSTAB SEPTEMBRIS 2023! 

 

Avalduse esitamiseks saada hiljemalt 25.augustiks 2023 motivatsioonikiri ja enesetutvustus, eelnevad õpingud: info@mariabaydar.com

I Aste

Esimese aasta läbinud õppjija:

 • Oskab analüüsida oma käitumist, hoiakuid ja suhtumist objektiivselt

 • Tunneb terapeuditöö ja terapeudiks olemise aluseid

 • Tunneb psühholoogia aluseid ja inimese emotsionaalseid protsesse ja nende avaldumist

 • Tunneb praktilise psühholoogia põhialuseid

 • Valdab eneseteraapiavõtteid

 • Tunneb polüteraapia meetodi aluseid ja põhivõtteid

 • Oskab töötada piiravate uskumustega

 • Tunneb erinevaid teraapiasuundi

 • Valdab coachingu meetodit ja oskab sellega parandada oma elukvaliteeti

 • Oskab juhtida oma elu erinevaid aspekte meisterlikult ja tunneb enesereflektsiooni põhimõtteid

 • Tunneb suhtlemise aluseid ja terapeuditöö eetikat

 • Oskab kasutada oma tunnetust ja taju ning loomingulist lähenemist suhtlemisel ja konfliktide lahendamisel

 • Oskab hinnata inimese vaimset ja emotsionaalset seisundit ning kaardistada, millist abi klient vajab

bottom of page